Zyra e Financave

Arta Kaqi
Zyrtare për zotime dhe buxhet
+383 (0) 38 200 20 825
Qëndresa Bardhoshi
Zyrtare për paga dhe meditje
+383 (0) 38 200 20 823
Rina Rudi Xhiha
Zyrtare për financa
+383 (0) 38 200 20 827
tp-bottom