Dokumentet e studentëve

Titulli Dokumenti
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për STUDENTË Shkarko
Rregullore mbi Punën e Parlamentit dhe Këshillave të Studentëve në UGJFA Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
Kodi i etikës Shkarko
Manuali për studentë - Klasa Virtuale Shkarko
Njoftim për qasje në email-in zyrtar Shkarko
Manuali i përdorimit të SMU - së UGJFA Shkarko
Rregullore për zgjedhjet studentore UGJFA Shkarko
tp-bottom