Parlamenti i Studentëve

Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Arlinda Berisha
Kryetar i Parlamentit, Senator Ex-officio 

Arta Prushi
Sekretar i Përgjithshëm

Laurent Gaxheri
Nënkryetar për çështje organizative dhe akademike

Nife Lajqi
Nënkryetar për marrëdhënie me jashtë

Lirigzon Goçaj
Senator

Endrit Zeneli
Anëtar

Elena Sejfiaj
Anëtar

Ardiana Tunprenkaj
Anëtar

Valnesa Krasniqi
Anëtare

Elvis Mataj
Anëtar

Flutura Kelmendi
Anëtar

Rinora Hasani
Anëtar

 

tp-bottom