Parlamenti i Studentëve

Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Ellza Podrimqaku
Kryetare e Parlamentit, Senator Ex-officio 

Mejreme Hakaj
Sekretar i Përgjithshëm 

Florentina Berisha
Senatore e Parlamentit Studentor

Erza Mulaj
Nënkryetare

Atdhe Kajmolli
Nënkryetar 

Donard Selmanaj
Anëtar

Milot Sejdijaj
Anëtar

Azem Halili
Anëtar

Floralba Rexhaj
Anëtare

Donart Koci
Anëtar

Erjon Hajdinaj
Anëtar

tp-bottom