Prorektorët

 

 

Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli

Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli

Prorektor për Hulumtime dhe Kërkime Shkencore

Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra

Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra

Prorektore për Mësimdhënie dhe Çështje për Studentë

Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi

Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi

Prorektor për Buxhet,Financa dhe Infrastrukturë

Prof. Ass. Dr. Laura Naka

Prof. Ass. Dr. Laura Naka

Prorektore për Zhvillim Akademik dhe Ngritje të Cilësisë

tp-bottom