Prorektorët

 

 

Prof. Ass. Dr. Laura Naka

Prof. Ass. Dr. Laura Naka

Prorektore për Zhvillim Akademik dhe Ngritje të Cilësisë

Prof. Asoc. Dr.Kimete Canaj

Prof. Asoc. Dr.Kimete Canaj

Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte

Prof. Ass. Dr.Sazan Kryeziu

Prof. Ass. Dr.Sazan Kryeziu

Prorektor për Mësim dhe Çështje të Studentëve

Prof.Ass.Dr. Melinda Mula

Prof.Ass.Dr. Melinda Mula

Prorektore për Buxhet, Financa dhe Infrastrukturë

tp-bottom