Prorektorët

 

 

Prof.Ass.Dr.  Nazli Tyfekçi

Prof.Ass.Dr. Nazli Tyfekçi

U.D. Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte

Prof.Ass.Dr.  Elsa Vula

Prof.Ass.Dr. Elsa Vula

U.D. Prorektore për Hulumtime dhe Kërkime Shkencore

Prof.Ass.Dr.  Gentiana Muhaxhiri

Prof.Ass.Dr. Gentiana Muhaxhiri

U.D. Prorektore për Zhvillim Akademik dhe Ngritje të Cilësisë

Prof.Ass.Dr. Ferdi Kamberi

Prof.Ass.Dr. Ferdi Kamberi

U.D. Prorektor për Buxhet, Financa dhe Infrastrukturë

tp-bottom