Prorektorët

.

Prof. Ass. Dr.  Nazli Tyfekçi

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte

Prof. Ass. Dr.  Arben Boshnjaku

Prof. Ass. Dr. Arben Boshnjaku

Prorektor për Hulumtime dhe Kërkime Shkencore, Zhvillim Akademik dhe Ngritje të Cilësisë

Prof. Ass. Dr.  Dafinë Kaçuri

Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri

Prorektore për Mësimdhënie dhe Çështje për Studentë

tp-bottom