Hulumtimet

Titulli Dokumenti
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha mësimdhënës në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit :"Shtejfën Gjeqovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit" Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit : "Poetika e letërsisë për fëmijë" Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit :"Vlerësimi i efekteve akute të aerondotjes nga partikulat te të sëmuret respirator dhe kardiovaskular" Shkarko
Vendim për lejimin e publikimit të librit :"Shkaqet e dhunës tek fëmijët" Shkarko
Vendim për lejimin si botim të veçantë, publikimi i librit me titull:"Dukuri të reja kriminale në shoqërinë kosovare-vështrim antropologjik dhe kriminologjik" Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra,për mbështetje financiare të përkthimit dhe botimit të librit :"Heroinat e deherorizuara" Shkarko
Rregullore për Veprimtarinë Kërkimore - Shkencore Shkarko
tp-bottom