Mbledhjet e KD dhe Senatit

Titulli Dokumenti
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 25.11.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 28.10.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 20.10.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 09.10.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 09.10.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 16.09.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 14.09.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 09.09.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 04.09.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 28.07.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 17.07.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 17.07.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 08.07.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 19.06.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 20.05.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 20.05.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 07.05.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 08.05.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 24.02.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 28.02.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 31.01.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 31.01.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 15.01.2020 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 10.01.2020 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 16.12.2019 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 06.12.2019 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 06.12.2019 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 22.11.2019 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 22.11.2019 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 28.10.2019 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 18.11.2019 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 21.10.2019 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 21.10.2019 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 16.10.2019 Shkarko
Mbledhje e Këshillit Drejtues, Rend dite - 09.10.2019 Shkarko
Mbledhje e Senatit, Rend dite - 04.10.2019 Shkarko
tp-bottom