Vendimet e Senatit

Titulli Dokumenti
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të provimeve të afatit të Janarit për vitin akademik 2021/2022 Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit që më 27 Janar të shënohet Dita Përkujtimore e Holokaustit në UFAGJ Shkarko
Vendim për vazhdimin e mandatit si ushtrues detyre i Dekanit Prof. Ass. Dr. Zeqir Hashanit dhe si ushtrues detyre i Prodekanit Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiut Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Besim Muhadrit Shkarko
Vendim për angazhimin me honorar të Personelit Akademik të UFAGJ - it në institucionet tjera Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë semestrit dimëror në UFAGJ Shkarko
Vendim nr.002/5 , për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri si Prodekane në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 24-2458 ,për harmonizimin e manualit për vlerësim të cilësisë sipas rregullores Shkarko
Vendim 04-2459, miratim i Raportit të Vlerësimit për stafin akademik 2020-21 Shkarko
Vendim 04-2452,Plotësimi i Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në UFAGJ Shkarko
Vendim 04-2453, Shpallja Punëtor Shkencor për vitin 2021- për Profesorin e ndjerë Fitor Ollomani Shkarko
Vendim 04-2454-Zgjedhja e Prof. Asoc. Dr. Antigona Ukëhaxhaj, Dekane në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-2456 - Aprovohet angazhimi me honorar i Prof. Asoc. Dr. Ragip Gjoshit në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-2455 ,Prof.Asoc.Dr. Nexhmije Kastrati - zgjedhet anëtare e Senatit Shkarko
Vendim 04-1796 për shpallje të konkursit për angazhim të bashkëpunëtoreve të jashtëm për semestrin veror 2021/2022 Shkarko
Vendim 04-1664-Angazhimi me honorar i personelit akademik-Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-1663 -Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Filologjisë Shkarko
Vendim 04-1665-Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-1661-Angazhimi me honorar i personelit akademik - F.Edukimit Shkarko
Vendim 04-1662,Prof.Labinot Berisha zgjedhet prodekan në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve të UFAGJ Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për plotësimin e kuotave të komunitetit jo shumicë Shkarko
Vendim për asistenten Lorina Pervorfi Shkarko
Vendim për asistenten Saranda Buzhala Shkarko
Vendim për asistentin Vllaznim Mula Shkarko
Vendim për asistentin Muhamet Kadrija Shkarko
Vendim për asistenten Hateme Hoxha Nimani Shkarko
Vendim për Dr. Sc. Shqipe Husaj Shkarko
Vendim për Dr.Sc. Elsa Vula Shkarko
Vendim për Dr. Sc. Antigona Ukëhaxhaj Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për staf akademik të angazhuar Shkarko
Vendim për zhvillimin e procesit mësimor me prani fizike Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për zgjedhjen e 10 (dhjetë) studentëve tutor për vitin akademik 2021/2022 Shkarko
Vendim rreth miratimit të plan-programeve studimore Shkarko
Vendim rreth miratimit të kalendarit të afatit të provimeve të shtatorit të vitit akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për semestrin dimëror të vitit akademik 2021/2022 në UFAGJ Shkarko
Vendim, Granit Kelmendi, zgjedhet në thirrjen asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Sherif Sejdiu, zgjedhet në thirrjen profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit plotësues - afati i dytë Shkarko
Vendim,obligohen njësitë akademike që deri me 10 qershor 2021, ti dorëzojnë në Senat propozimet për shpallje të konkursit për zgjedhje dhe rizgjedhje të stafit të rregullt akademik Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Melinda Mula, zgjedhet në thirrjen profesor asistent për një grup lëndësh nga Matematika në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim për zëvendësimin e anëtarit nga radhët e personelit akademik të Fakultetit të Filologjisë të Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Shkarko
Vendim, Rilind Obertinca, zgjedhet në thirrjen asistent për grup lëndësh në Fizioterapi në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Vjollca Dibra, zgjedhet në thirrjen profesor i asociuar për lëndë të letërsisë shqipe në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së studentëve për refuzimin e notave në afatin e prillit Shkarko
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të qershorit për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit për aplikim në programet Master përmes zyrës Erasmus+,në bashkëpunim me Universitet tjera Shkarko
Vendim për miratohet propozimi i njësive akademike për zgjatje të notave në SMU-afati i Prillit Shkarko
Vendim , Argjiro Alija zgjedhet asistente për grup lëndësh në Infermieri Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Kamber Zeqiraj, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Dafinë Ibrahimi-Kaçurri, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim , Dr. Sc. Kimete Canaj, zgjedhet Profesor i Asocuar në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim , Dr. Sc. Senad Neziri zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim,Dr. Sc. Mimoza Hasani-Pllana, zgjedhet Profesor Asistent në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për aprovim i anëtarësimit në MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM Shkarko
Vendim për respektimin e masave kundër COVID-19 Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të prillit si afat plotësues të provimeve Shkarko
Vendim ,miratohet propozimi i Prof. Kamber Zeqiri për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim ,miratohet propozimi i Prof.Mubera Mustafa për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim ,miratohet propozimi i Ass.Fitim Kastrati për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit të Fakultetit të Edukimit për angazhim me honorar të Dr. Sc. Shefqet Dinaj Shkarko
Vendim mbi afatin e provimeve të Qershorit 2021 të UFAGJ Shkarko
Vendim për masat e përgjithshme dhe të veqanta për parandalimin e pandemisë COVID - 19 Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të prillit si afat plotësues të provimeve Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores së harmonizuar për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimet,riemërimet dhe avancimet e personelit akademik në UFAGJ Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit të Senatit për harmonizimin e akteve dhe rregulloreve të miratuara nga Senati Shkarko
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Komisionit së Përzgjedhjes së Tutorit të Studentëve Shkarko
Vendim për mbarëvajtjen e procesit mësimor Shkarko
Vendim për lejimin e transferimit të studentëve nga Institucionet tjera të arsimit të lartë në fakultetet përkatëse të UFAGJ, semestri veror Shkarko
Vendim mbi afatin e provimeve të Janarit 2021 të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e RVV për riakreditim institucional të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Infermieri Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Fizioterapi Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Menaxhimi Shëndetësor Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Shëndeti Publik Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Edukim Fillor Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Edukim Parashkollor Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Gjuhë Angleze Përkthim dhe Interpretim Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Gjuhë Shqipe dhe Letërsi BA 240 ECTS Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Gjuhë Shqipe dhe Letërsi BA 240 ECTS Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale Shkarko
Vendim për miratimin e Udhëzuesit për Përcaktimin e Treguesve për Vlerësimin e përformancës Shkarko
Vendim për zëvendësimin e anëtarës nga radhët e studentëve në Komisionin Qendror të Sigurimit të Cilësisë Shkarko
Vendim për miratimin e raportit përmbledhës së Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë të UFAGJ Shkarko
Vendim mbi afatin e janarit 2021 në UFAGJ Shkarko
Vendim për shpalljen Punëtori Shkencor për vitin 2020 Shkarko
Vendim për miratimin e rregullores së studimeve themelore të Shkencave Aplikative Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit publik për emërimin e personelit akademik Shkarko
Vendim për emërimin e Këshillimit të Etikës Shkarko
Vendim për emërimin e udhëheqësit të Qendrës Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie (QDPM) Shkarko
Vendim për emërimin e udhëheqësit të Revistës Shkencore JSEIS Shkarko
Vendim për emërimin e udhëheqësit të Qendrës Shëndetësore Universitare (QSHU) Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit akademik në Fakultetin e Filologjisë për semestrin veror të vitit akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim që Dr.Sc. Xhemshit Shala të jetë bartës i programit studimor në Komunikim dhe Multimedia Shkarko
Vendim që Dr.Sc. Ardian Emini të jetë bartës i programit studimor në Komunikim dhe Multimedia Shkarko
Vendim që Mr.Sc. Can PhD. Rilind Obertinca të jetë bartës i programit studimor në Fizioterapi Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për bashkëpunim për program të përbashkët studimor me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj Shkarko
Vendim për organizimin e procesit mësimor për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve me nr.prot.: 04/1377 Shkarko
Vendim për refuzim të kërkesës parashtruar nga Parlamenti Studentor me nr.prot. :04/1351 të datës 23/10/2020 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve të UGJFA - së për lejimin e regjistrimit të vitit vijues akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për emërimin e Këshillit Botues të UGJFA-së Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit të jashtëm akademik në Fakultetin e Filologjisë për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit të jashtëm akademik në Fakultetin e Edukimit për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit të jashtëm akademik në Fakultetin e Mjekësisë për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për lejimin e përdorimit të logos dhe ISBN së UGJFA - së për botime të veçanta Shkarko
Vendim për aprovimin e kërkesës së Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" për aplikim për nënshkrim të Magna Charta Universitatum Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit plotësues për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e stafit të rregullt akademik në fakultetet e UGJFA - së Shkarko
Vendim për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studime themelore – baçelor në vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për fillimin e vitit të ri akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Senatit 04/360 të datës 02/05/2018 Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për ndryshimin e rregulloreve për studimet themelore të njësive të UGJFA - së Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit për vitin akademik 2019/2020 Shkarko
Vendim për emërimet e personelit akademik në fakultetet e UGJFA - së Shkarko
Vendim për anulimin e vendimit të Senatit nr. prot. 04/418 të datës 01/04/2020 Shkarko
Vendim për të kthyer në rishqyrtimin dhe rivlerësim propozimin e këshillit të Fakultetit të Edukimit Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për regjistrimin e studentëve në UGJFA për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e transferimit të studentëve në programet e akredituara të UGJFA - së Shkarko
Vendim - mbajtja e provimeve në afatin e shtatorit Shkarko
Vendim për lejimin e transferimit të studentëve nga Institucionet tjera të arsimit të lartë në fakultetet përkatëse të UGJFA Shkarko
Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik të UGJFA -së për vitin 2020 Shkarko
Vendim për ndarjen e çmimit "Din Mehmeti" në UGJFA Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura të punës praktike në Fakultetin e Edukimit dhe të praktikes klinike në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për plotësimin e komisioneve për sigurim të cilësisë dhe vlerësimit në nivel të njësive akademike të UGJFA -së Shkarko
Vendim për lejimin e përdorimit të emrit, logos dhe ISBN - së së UGJFA- së Shkarko
Vendim për emërimin e Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj si ushtrues detyre e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim mbi kalendarin e afatit të provimeve për vitin akademik 2019/2020 në UGJFA Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura në muajin Prill në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores së studimeve themelore në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për miratimin e rregullores së Universitetit Veror Ndërkombëtar Shkarko
Vendim për themelimin e Këshillit të Etikës Shkarko
Vendim për miratimin e manualit të Vlerësimit të Performancës, Cilësisë dhe të Kurrikulave Shkarko
Vendim për miratimin e Standardeve të Sigurimit të Cilësisë Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit publik për emërimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Gjakovës Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Studimet Themelore në Fakultetin e Shkencave Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e rregullores mbi Procedurat Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Dekanëve të njësive akademike të UGJFA - së për zgjatje të afatit të SMU - së Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Antigona Ukëhaxhaj si prodekane e Fakultetit të Mjekësisë në UGJFA Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Laura Naka si prodekane e Fakultetit të Edukimit në UGJFA Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Fitor Ollomani si prodekan i Fakultetit të Filologjisë në UGJFA Shkarko
Vendim për ndryshim të paragrafit I të vendimit të Senatit nr. 04/1985 të datës 22.11.2019 për emërimin e Komisionit Qendror për Sigurimin e Cilësisë Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për Ndërkombëtarizimin dhe Mobilitet në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për përcaktimin e kritereve të Studimeve master në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Udhëzuesit për hartimin e punimit të diplomës për studime themelore në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit të studimeve,si organ këshillëdhënës për Senatin e UGJFA-së Shkarko
Vendim për lidhjen e kontratave të punës me personelin akademik të angazhuar me honorar,për vitin akademik 2019/2020 Shkarko
Vendim për aprovimin e propozimit për Organizimin e Konferencës shkencore nga fusha e Mjekësis në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Standardeve të Brendshme të Cilësisë të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për zgjedhjet e personelit akademik të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Regullores për Punimin e Temës së Diplomës të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për punën e Senatit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullores për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për emërimin e Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit profesional të UGJFA-së, për ndarjen e çmimit të nderit "Din Mehmeti" për vitin 2019 Shkarko
Vendim për themelimin e çmimit të nderit "Din Mehmeti " të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për uljen e kriterit të notës mesatare nga 9 në 8.50 për fitimin e bursës universitare të UGJFA-së Shkarko
Vendim për transferimin e studentëve nga Universitetet tjera publike në UGJFA Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit të personelit akademik me honorar Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 24/07/2019 Shkarko
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personel akademik të universitetit për vitin 2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 17/07/2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt.24/06/2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik Shkarko
Vendim për riorganizimin e grupeve të studentëve për ligjërata dhe ushtrime për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
tp-bottom