Senati

Senati është organi më i lartë akademik i Universitetit, i cili është përgjegjës çështjet e përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie, kriteret për pranimin e studentëve, për zgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik, përmbajtjen e plan programeve, sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin etj. në përputhje me detyrat dhe obligimet e tij.

Anëtarët e Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

 

 

 

 

Prof. Dr. Ilir Kelmendi

Prof. Asoc. Dr. Kamber Kamberi

 

Prof. Asoc. Dr. Fridrik Dulaj

Prof. Asoc. Dr. Ramush Bejiqi

 

Hysen Manxhuka

M.Sc. Linda Dula - Halilabazi, Sekretar Ex-officio

Arlinda Berisha - Kryetare e Parlamentit Studentor

Lirigzon Goçaj - Student

 

 

tp-bottom