Senati

Senati është organi më i lartë akademik i Universitetit, i cili është përgjegjës çështjet e përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie, kriteret për pranimin e studentëve, për zgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik, përmbajtjen e plan programeve, sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin etj. në përputhje me detyrat dhe obligimet e tij.

Anëtarët e Senatit të Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë janë:

Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku, Rektor

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi - Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte

Prof. Ass. Dr. Arben Boshnjaku - Prorektor për Hulumtime dhe Kërkime Shkencore, Zhvillim Akademik dhe Ngritje të Cilësisë

Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri - Prorektore për Mësimdhënie dhe Çështje për Studentë

Prof. Asoc. Dr. Ilmi Hoxha

Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha

Prof. Dr. Haxhi Kamberi

Prof. Ass. Dr. Ferdi Kamberi

Prof. Asoc. Dr. Nexhmije Kastrati

Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Prof. Asoc. Dr. Artan Nimani

Ass. Granit Kelmendi

M.Sc. Linda Dula - Halilabazi, Sekretar Ex-officio

​Abedin Sadrija

Lirigzon Goçaj - Kryetar i Parlamentit Studentor

Ardiana Iberhysaj - Studente

tp-bottom