Zyra e Teknologjisë Informative

Zyra e Teknologjisë Informative në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" kryen të gjitha punët rreth shërbimeve për TI.
 

Detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj zyre janë:

  • Administrimi dhe mirëmbajtja e ueb faqes së Universitetit;
  • Administrimi i Sistemit Elektronikë për Menaxhimin e Studentëve - SMU;
  • Administrimi dhe mirëmbajtja e rrjetit kompjuterikë në Universitet;
  • Planifikimi dhe zbatimi i strategjive rreth Teknologjisë Informative;
  • Krijimi i ID kartelave për stafin akademik, administrativ dhe për studentët e Universitetit etj;


Në këtë zyrë punon:

Arbër Krypa
Udhëheqës i zyrës pëR Teknologji Informative
Fjolla Malazogu
Zyrtare për TI
tp-bottom