Tjera

Titulli Dokumenti
Plani Strategjik 2015-2020 Shkarko
Kërkesa për financim - KD Shkarko
Zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimeve në UFAGJ Shkarko
Vendim 03 - 2233 - Caktohet zyrtari përgjegjës kontaktuese për qasje në dokumente publike Shkarko
Vendim 03 - 2232 - Caktohet zyrtari përgjegjës kontaktuese për deklarim të pasurisë Shkarko
Vendim 03 - 2231 - Caktohet zyrtari përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale në UFAGJ Shkarko
Vendim 03 - 397 - Caktohet zyrtari përgjegjës për pranim dhe trajtim të sinjalizimit Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për PROFESORË Shkarko
Vendim për Leje Ndërtimore - Kampusi Universitar i UFAGJ-së Shkarko
Vendim për emërimin e Komisionit Diciplinor Shkarko
Plani i Aktivitetit të Sigurimit të Cilësisë- Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Vendim për themelimin e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Mbrojtja e sinjalizuesve - SRB Shkarko
Mbrojtja e sinjalizuesve - ALB Shkarko
tp-bottom