Tjera

Titulli Dokumenti
Zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimeve në UFAGJ Shkarko
Kërkesa për financim - KD Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për PROFESORË Shkarko
Vendim për Leje Ndërtimore - Kampusi Universitar i UFAGJ-së Shkarko
Vendim për emërimin e Komisionit Diciplinor Shkarko
Plani i Aktivitetit të Sigurimit të Cilësisë- Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Vendim për themelimin e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Mbrojtja e sinjalizuesve - SRB Shkarko
Mbrojtja e sinjalizuesve - ALB Shkarko
tp-bottom