Vendimet e Rektorit

Titulli Dokumenti
Vendim 01 - 2157 - Për formimin e Grupit Punues për verifikimin dhe shqyrtimin e versionit final të RVV Shkarko
Vendim 01 - 2014 - Për formimin e Grupit Punues për krijimin e databazës së hulumtimeve shkencore të stafit akademik Shkarko
Vendimet e Grupeve Punuese për hartimin e RVV Shkarko
Vendim per pezullim te provimit pranues Shkarko
Vendim për formimin e nëngrupeve punuese për hartimin e raporteve të vetëvlerësimit Shkarko
Vendim për formimin e Grupit Strategjik për Akreditim Institucional të UGJFA - së Shkarko
Vendim mbi verifikimin e mandatit të Senatores dhe Kryetares së Parlamentit Studentor Shkarko
Vendim rreth pagesës së semestrit Shkarko
Vendim për mësimin virtual në UGJFA Shkarko
Vendim për fillimin e mësimit virtual nga data 23/03/2020 Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit funksional për përgatitjen e mësimit virtual në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Shtabit Emergjentë për parandalimin e përhapjes së Corona Virusit COVID - 19 në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit Profesional për përgatitjen e programit të ri studimor për Fakultetin e Studimeve Sociale Shkarko
Vendim për respektimin e orarit të punës së stafit akademik të UGJFA-së Shkarko
tp-bottom