Vendimet e Rektorit

Titulli Dokumenti
Vendim per pezullim te provimit pranues Shkarko
Vendim për formimin e nëngrupeve punuese për hartimin e raporteve të vetëvlerësimit Shkarko
Vendim për formimin e Grupit Strategjik për Akreditim Institucional të UGJFA - së Shkarko
Vendim mbi verifikimin e mandatit të Senatores dhe Kryetares së Parlamentit Studentor Shkarko
Vendim rreth pagesës së semestrit Shkarko
Vendim për mësimin virtual në UGJFA Shkarko
Vendim për fillimin e mësimit virtual nga data 23/03/2020 Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit funksional për përgatitjen e mësimit virtual në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Shtabit Emergjentë për parandalimin e përhapjes së Corona Virusit COVID - 19 në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit Profesional për përgatitjen e programit të ri studimor për Fakultetin e Studimeve Sociale Shkarko
Vendim për respektimin e orarit të punës së stafit akademik të UGJFA-së Shkarko
tp-bottom