Vendimet e Këshillit Drejtues

Titulli Dokumenti
Vendim - 05-757 - Formohet grupi punues për prioritizimin e objektit i cili do të vendoset në tenderin për ndërtimin e kampusit Universitar Shkarko
Vendim - 05 - 756 - Miratohet raporti i punës së Këshillit Drejtues për vitin 2023 Shkarko
Vendim - 05-755 - Miratohet plotësim - ndryshimi i Rregullores për të ardhurat e personelit akademik Shkarko
Vendim - 05 - 593 - Miratohet propozimi i Këshillit për Shkencë për financim të punimit shkencor të Prof. Dr. Lulzim Zeneli Shkarko
Vendim - 05 - 592 - Miratohet propozimi i Këshillit për Shkencë për financim të punimit shkencor të Prof. Ass. Dr. Melinda Mula dhe Ass. Vllaznim Mula Shkarko
Vendim 05 - 382 - Miratohet vendimi i Këshillit për Shkencë për financim të punimit shkencor të Ass. Rilind Obertinca Shkarko
Vendim 05 - 381 - Miratohet vendimi i Këshillit për Shkencë për financim të publikimeve shkencore Shkarko
Vendim 05 - 251 - Refuzohet si jo e kompletuar kërkesa e parashtruar nga Prof. Dr. Haxhi Kamberi për botim të librit - Shëndeti Publik Shkarko
Vendim 05 - 250 - Refuzohet si jo e kompletuar kërkesa e parashtruar nga Prof. Ass. Dr. Agon Kokaj për botim të librit me titull - Elektronika në Mjekësi Shkarko
Vendim 05 - 249 - Refuzohet si jo e kompletuar kërkesa e parashtruar nga Prof. Asoc. Dr. Zeqir Hashani për botim të librit me titull-Flora Ndërkufitare Shkarko
Vendim 05 - 248 - Refuzohet si jo e kompletuar kërkesa për botim të monografisë e parashtruar nga Prof. Ass. Dr. Ramush Bejiqi Shkarko
Vendim 05 - 247 - Refuzohet si jo e kompletuar kërkesa për botimin e librit - monografisë e parashtruar nga Prof. Asoc. Dr. Faton Hoxha Shkarko
Vendim 05 - 246 - Refuzohet si jo e kompletuar kërkesa për botim të monografisë me titull-Kujdesi i djegieve parashtruar nga Prof. Ass. Dr. Hasime Terziqi Shkarko
Vendim 05 - 245 - Refuzohet si jo e kompletuar kërkesa e Prof. Dr. Haxhi Kamberi për mbështetje financiare Shkarko
Vendim 05 - 244 - Miratohet pjesërisht kërkesa e parashtruar nga Prof. Dr. Kamber Kamberi për mbështetje financiare Shkarko
Vendim 05 - 243 - Miratohet pjesërisht kërkesa e parashtruar nga Ass. Saranda Buzhala për realizimin e projektit hulumtues-Mësimdhënia e letërsisë shqipe Shkarko
Vendim 05 - 242 - Miratohet pjesërisht kërkesa e parashtruar nga Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha për mbështetje financiare Shkarko
Vendim 05 - 241 - Miratohet pjesërisht kërkesa e parashtruar nga Prof. Dr. Kamber Kamberi për mbështetje financiare Shkarko
Vendim 05 - 240 - Miratohet pjesërisht kërkesa e parashtruar nga Ass. Saranda Buzhala për mbështetje financiare Shkarko
Vendim 05 - 239 - Miratohet pjesërisht kërkesa e parashtruar nga Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha për mbështetje financiare Shkarko
Vendim 05 - 238 - Miratohet kërkesa e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë për pjesëmarrje në Ghent-Belgjikë Shkarko
Vendim 05 - 237 - Miratohet financimi i pjesëmarrjes në konferencë ndërkombëtare për Ass.Vllaznim Mula Shkarko
Vendim 05 - 236 - Miratohet vendimi i Këshillit për Shkencë me nr.prot.04-1564 për financim të punimeve shkencore gjatë vitit 2022-2023 Shkarko
Vendim 05 - 235 - Për stimulimin e stafit të angazhuar rreth përkthimit të RVV-së institucionale në gjuhën angleze Shkarko
Vendim 05 - 234 - Për lartësinë e stimulimit të studentëve tutor të angazhuar për semestrin veror 2023-2024 Shkarko
Vendim 05 - 233 - Z. Ilir Bytyqi zgjedhet zëvendëskryesues i Këshillit Drejtues Shkarko
Vendim 05 - 232 - Znj. Majlinda Haxhikadrija - Ramadani ri-zgjedhet kryesuese e Këshillit Drejtues në UFAGJ Shkarko
Vendim - 05 - 2280 - Formohet komisioni për hartimin e Planit Strategjik 2025-2029 në UFAGJ Shkarko
Vendim - 05 - 2279 - Formohet komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të planit strategjik 2021-2025 Shkarko
Vendim - 05 - 2278 - Miratohet raporti i vetë vlerësimit për ri-akreditim institucional Shkarko
Vendim 05 - 2277 - Autorizohet Rektori për shqyrtimin dhe aprovimin e kërkesave të cilat i drejtohen KD-së ,ne vlerë monetare prej 600.00 € Shkarko
Vendim 05 - 2174 - Aprovohet kërkesa e Parlamentit Studentor për botimin e revistës Ardhmëria Shkarko
Vendim 05 - 2173 - Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri zgjedhet Prorektore për Mësimdhënie dhe Çështje për Studentë në UFAGJ Shkarko
Vendim 05 - 2172 - Miratohet kërkesa për anëtarësim vjetor në Asociacionin e Bibliotekave Elektronike të Kosovës Shkarko
Vendim 05 - 2082 - Për pagesën e orëve të realizuara për semestrin veror 2022-2023 për orët shtesë për stafin e rregullt akademik dhe të angazhuar Shkarko
Vendim 05 - 2081 - Miratohet anëtarësimi për vitin 2023, në organizatën ndërkombëtare Magna Charta Observatory Shkarko
Vendim 05 - 2080 - Miratohet në parim raporti vjetor për rishikimin e Planit Strategjik 2021-2023 Shkarko
Vendim 05 - 2079 - Miratohet organizimi i punëtorisë dy ditore për finalizimin e RVV-së institucionale Shkarko
Vendim 05 - 2077 - Miratohet kërkesa e studentes Vlora Efendija përfituese e bursës universitare Shkarko
Vendim 05 - 1925 - Miratohet kërkesa e PS-për pjesëmarrje në Kongresin e Shkencave Mjekësore në Tiranë Shkarko
Vendim 05 - 1924 - Miratohet kërkesa për anëtarësim vjetor në EUA për vitin 2024 Shkarko
Vendim 05 - 1923 - Miratohet kërkesa për anëtarësim vjetor në AUF Shkarko
Vendim 05 - 1922 - Miratohet raporti financiar për periudhën 01.01.2023 - 30.06.2023 gjashtë mujorin e parë të vitit 2023 Shkarko
Vendim 05 - 1921 - Miratohet raporti financiar vjetor për vitin 2022 Shkarko
Vendim 05 - 1920 - Miratohet lartësia e mjeteve financiare për financimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore për vitin 2024 Shkarko
Vendim 05 - 1919 - Emërohet komisioni për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Shkarko
Vendim 05 - 1918 - Prof. Ass. Dr. Arben Boshnajku zgjedhet prorektor për hulumtime dhe kërkime shkencore, zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Shkarko
Vendim 05 - 1917 - Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi zgjedhet prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte në UFAGJ Shkarko
Vendim 05 - 1915 - Miratohet kërkesa e Klubit Letrar për pjesëmarrje në Panairin e Librit në Tiranë Shkarko
Vendim 05 - 1884 - Për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023/2024 Shkarko
Vendim 05-1758 - Miratohet kërkesa e PS për aktivitetin e organizuar me rastin e Muajit të Kancerit të Gjirit Shkarko
Vendim 05-1759 - Miratohet rregullorja për të ardhurat personale të personelit akademik, shtesat sipas funksioneve dhe kompensimet e tjera në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-1536 - Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku zgjedhet Rektor në UFAGJ Shkarko
Vendim 05 -1335 - Formohen komisionet për rishikimin e Planit Strategjik 2021-2025 Shkarko
Vendim 05 - 1306 - Miratohet financimi i organizimit të Ditës Botërore të Fizioterapisë Shkarko
Vendim 05 - 1337 - Miratohet në parim kërkesa e parashtruar nga Prorektore Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi e cila ka të bëjë me mbështjetje financiare Shkarko
Vendim 05-1220 - Miratohet ekzekutimi i pagesës për projektin filmik "Din Mehmeti" Shkarko
Vendim 05-1219 - Refuzohet kërkesa e Fakultetit të Mjekësisë për angazhim të profesorëve për përpilimin e pyetjeve Shkarko
Vendim 05-1218 - Refuzohet lista e kandidatëve për pozitën e Rektorit Shkarko
Vendim 05-1215 - Miratohet propozimi i Komisionit për Kërkime Shkencore me nr. prot. 02-967 për financim të punimeve shkencore Shkarko
Vendim 05-1214-Miratohet propozimi i Komisionit për Kërkime Shkencore me nr. prot. 02-968 për financim të punimeve shkencore Shkarko
Vendim 05-1213 - Miratohet vendimi me nr.prot. 02-1006 të Prof. Haxhi Kamberi për financim të punimit shkencor Shkarko
Vendim 05 - 1212 - Miratohet propozimi i vendimit me nr. prot. 04-1804 për financim të punimeve shkencore Shkarko
Vendim 05-1187 - Miratohet Rregullorja për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-1180 - Miratohet Rregullorja për Shtëpinë Botuese në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-915 - Miratohet raporti i punës së KD-së për vitin 2022 Shkarko
Vendim 05-914 - Miratohet raporti i buxhetit për tremujorin e parë - TM1 të vitit 2023 Shkarko
Vendim 05 - 814 - Miratohet financimi për organizimin e Ditës së Infermierisë Shkarko
Vendim 05 - 640 - Miratohet financimi për organizimin e Konferencës Ndërkombëtare e në Fakultetin e Filologjisë - Çështje të Gjuhës, letërsisë dhe përkthimit letrar Shkarko
Vendim 05 - 299 - Miratohet kërkesa e parlamentit studentor për aktivitetin e organizuar për 10 vjetorin e themelimit të Universitetit Shkarko
Vendim 05 - 233 - Për ndarjen e mjeteve për financim të fushatës për zgjedhjet e studentëve 2023 Shkarko
Vendim 05-234 - Emërohet Komisioni Qendror Zgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-155 - Për shpalljen e zgjedhjeve të studentëve 2023 dhe plani dinamik i zgjedhjeve Shkarko
Vendim 05-156 - Për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme 2023 Shkarko
Vendim 04-77-Miratohet emërimi i Prof.Ass.Dr.Shefqet Mulliqi,ushtrues detyre i dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
Vendim 05-76-Majlinda Haxhikadrija-Ramadani zgjedhet Kryesuse e Këshillit Drejues në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-71-Prof.Ass.Dr.Ferdi Kamberi, zgjedhet ud.Prorektor për buxhet financa dhe infrastrukturë në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-70-Prof.Ass.Dr.Gentiana Muhaxhiri,zgjedhet ud.Prorektore për zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-69-Prof.Ass.Dr.Nazli Tyfekçi,zgjedhet ud.Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-68-Prof.Ass.Dr.Elsa Vula,zgjedhet ud.Prorektore për hulumtime dhe kërkime shkencore në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-67-Prof.Ass.Dr.Venera Vala-Këndusi,zgjedhet ud.Prorektore për mësimdhënie dhe çështjeve për studentë në UFAGJ Shkarko
Vendim 05-2262,shfuqizohet vendimi 04-1733 ndaj Prof.Valdet Hysenaj Shkarko
Vendim 05-2131-miratohet ankesa e parashtruar nga Meriton Binakaj Shkarko
Vendim 05-2264,miratohen kërkesat e studentëve për kthim të mjeteve për regjistrim të semestrit Shkarko
Vendim 05-2263,shfuqizohet vendimi 05-1722 i datës 02.11.2022 për zëvendësim të anëtarit të Këshillit të Etikës Shkarko
Vendim 05 - 2139 - miratohet kërkesa 05-1865 për mbulim të shpenzimeve për pjesëmarrje në programin IPPE në Ghent-Belgjikë Shkarko
Vendim 05-2138-refuzohet kërkesa 05-1728 e parashtruar nga Prof.Sindorla Doli për pjesëmarrje në konferencën ICONSE në Antalya-Turqi Shkarko
Vendim 05-2137-miratohet në parim kërkesa 05-1700 për mbështetje financiare për konferencën e organizuar nga Fakulteti i Edukimit Shkarko
Vendim 05-2136-shfuqizohet vendimi 05-1726 miratim i botimit të librit të Prof.Ruzhdi Kadrija Shkarko
Vendim 05-2135-Shfuqizohet vendimi 05-1727 miratim i botimit të punimit shkencor të Prof.Lulzim Zeneli Shkarko
Vendim 05-2134-refuzohet kërkesa e parlamentit studentor për pjesëmarrje në konferencen e organizuar në KshI-Tiranë Shkarko
Vendim 05-1997,Prof.Ass.Dr. Zeqir Hashani zgjedhet ushtrues detyre i Rektorit në UFAGJ Shkarko
Vendim mbi shkarkimin e Rektorit të UFAGJ-së Shkarko
Vendim 07-1727, miratohet kërkesa e parashtruar nga Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli Shkarko
Vendim 05-1726, miratohet kërkesa e parashtruar nga Prof. Ass. Dr. Ruzhdi Kadrija Shkarko
Vendim 07-1725, z.Agon Haxhikadrija zgjedhet Kryesues i Këshillit Drejtues të Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë Shkarko
Vendim 05-1724, Dr. Shpetim Dylazeka zgjedhet Zëvendëskryesues i Këshillit Drejtues të UFAGJ - së Shkarko
Vendim 05-1723, autorizohet menaxhmenti i UFAGJ - së që për vitin akademik 2022-2023 të shpallë konkursin për bursa konform rregullores Shkarko
Vendim 05-1722, për zëvendësimin e përkohshëm të anëtarit të KD në Këshillin e Etikes Shkarko
Vendim 05-1721, miratohet kërkesa e parashtruar nga këshilli i Fakultetit të Mjekësisë Shkarko
Vendim 05-1612, miratohet kërkesa e parashtruar nga Parlamenti Studentor Shkarko
Vendim 05-1686,miratohet raporti i buxhetit në UFAGJ,tremujori i dytë TM2 për periudhën Janar-Qershor 2022 Shkarko
Vendim 05-1685 ,miratohet kërkesa e parashtruar nga Prof.Asoc.Kamber Kamberi,për botim të librit Shkarko
Vendim 05-1684,miratohet pjesërisht kërkesa për pjesëmarrje në konferencë ISCMP parashtruar nga Ass.Vllaznim Mula Shkarko
Vendim 05-1157,rekomandim për plotësim të formularit sipas kërkesës për botim të librit nga Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi Shkarko
Vendim 05 - 1156 - Miratohet kërkesa e pranuar nga Ass.Arben Boshnjaku për pjesëmarrje në konferencen vjetore ENPHE 2022 Shkarko
Vendim 05-1155,refuzohet kërkesa për pagesë të komisionit për përpilimin e pyetjeve për provim pranues në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 05-1154,pagesa e studentëve tutor Shkarko
Vendim 05-1153 ,miratohet kërkesa për ditën botërore të Fizoterapisë , pranuar nga Ass. Arben Boshnjaku Shkarko
Vendim 05-950,refuzohet kërkesa e parashtruar nga studentja Luiza Koshi Shkarko
Vendim 05-949,aprovohet kërkesa e Prof.Asoc.Dr.Idriz Berisha për kompensimin e pagave jubilare Shkarko
Vendim 05-948,miratohet Rregullorja për të ardhura personale të personelit akademik Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof.Ass.Dr. Nazli Tyfekqi për mbështetje financiare për konferencë ndërkombëtare Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për anëtarësimin e UFAGJ - së në Asociacionin e Bibliotekave Elektronike për vitin 2022 Shkarko
Vendim për miratimin e pjesshëm të kërkesës së prof. asoc. dr. Kamber Kamberi për mbulimin e shpenzimeve për konferencë Shkarko
Vendim për miratimin e pjesshëm të kërkesës së prof. Dafinë Kaçuri për pjesëmarrje në konferencën TEGED - Turqi Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së ass. Yllka Imeri për mbulim të shpenzimeve të ekspedites së studentëve Shkarko
Vendim për refuzimin e kërkesës së paraqitur nga Lirigzon Goçaj për pjesëmarrje në konferencën në Universitetin e Tiranës Shkarko
Vendim për miratimin e Raportit financiar për periudhën janar - mars 2022 Shkarko
Vendim për miratimin e Raportit të Punë së Këshillit Drejtues të UGJFA - së për vitin 2021 Shkarko
Vendim për plotësimin/ndryshimin e vendimit të Këshillit Drejtues me nr. 05/482 të datës 15.03.2022 Shkarko
Vendim për plotësimin/ndryshimin e vendimit nr. 05/484 të datës 15.03.2022 Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit për ndalimin e perdorimit të salles së Fakultetit të Edukimit për aktivitete sportive Shkarko
Vendim për refuzimin e kërkesë së prof. Agon Kokaj për mbështetje financiare për pjesëmarrje në konferencë shkencore Shkarko
Vendim për refuzimin e kërkesës së ass. Zamira Gashi Shatri për mbështetje financiare për rimbursim të mjeteve për punime shkencore Shkarko
Vendim për mbulimin e shpenzimeve për anëtarësimin e UGJFA - së në AUF Shkarko
Vendim për kompensim të qëndrimit në Belgjikë të ass. Bekim Sejdiut dhe ass. Bylbyl Kadriajt dhe studentëve Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve të vizites studentore në Korçë Shkarko
Vendim 05 - 231 - Për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve për anëtarësimin e UGJFA - së në UNIMED Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së studentëve për financimin e aktivitetit studentor për kampanjën vetëdijësuese për personat e moshuar Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për finalizimin e Raportit vjetor të punës Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Melinda Mula si Prorektore për Buxhet dhe Financa Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi për dorëheqje nga pozita e Prorektorit për Buxhet dhe Financa Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Senatit për stimulimin e Punëtorit Shkencor për vitin 2021, për Prof. ass. Dr. Fitor Ollomani Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për çështje statut-are si komision këshillëdhënës për Këshillin Drejtues Shkarko
Vendim për kriteret e paraqitjes së kërkesave për mbështetje financiare-drejtuar Këshillit Drejtues Shkarko
Vendim për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për të ardhura të personelit akademik Shkarko
Vendim 05 - 229 - Për themelimin e komisionit për harmonizimin e rregulloreve në përputhje me statutin e Universitetit Shkarko
Vendim për miratimin e raportit financiar për vitin 2021 Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-2266 i datës 18 dhjetor 2019 Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-594 i datës 21.10.2019 për kompensimin e komisioneve Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-53 i datës 12.01.2021 për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrësit në Konferencën e XI-të Shkarko
Vendim për anulimin e vendimit 05-1856 për mbështetje financiare për ribotim të librit -Bazat e Shkencave Natyrore Eksperimentale- Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-1852 për mbulim të shpenzimeve për pjesëmarrje në Konferencën e mbajtur me 13 dhjetor 2019 Shkarko
Vendim për miratimin e raportit nëntëmujor financiar 2021 Shkarko
Vendim për refuzimin e kërkesës për mbështetje financiare - fushata për kancer të Gjirit Shkarko
Vendim për refuzimin e kërkesës për shfrytëzimin e sallës së sporteve Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve të anëtarësimit të Universitetit në EUA Shkarko
Vendim për pagesën e studentes senatore dhe studentit kryetar i Parlamentit studentor Shkarko
Vendim për vlerën e bursës universitare për vitin akademik 2021/2022 Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për ndarjen e bursave universitare 2021-2022 në UFAGJ Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-1519 Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-1205, për vizitë studimore në Turqi Shkarko
Vendim për emërimin e anëtarëve të KD - së nga MASHT - ti Shkarko
Vendim për miratimin e plotësim - ndryshimit të Rregullores për të ardhura personale për personel akademik Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Znj. Vjosa Mullatahiri, si Kryesuese e Këshillit Drejtues Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Z. Agon Haxhikadrisë, si Zëvëndës Kryesues i Këshillit Drejtues Shkarko
Vendim 05 - 1205 - Miratohet vizita studimore në Universitetin e Antalisë në Turqi Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Asoc. Dr. Sazan Kryeziu si Prorektor për Mësim dhe Çështje të Studentëve Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Asoc. Dr. Kimete Canaj si Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte Shkarko
Vendim për refuzimin e kërkesës së federatës se sporteve Universitare Shkarko
Vendim për pagesën e studentëve tutorë Shkarko
Vendim, formohet komisioni për propozimin e planifikimit të buxhetit në bazë të kontratës kolektive Shkarko
Vendim për dhënien e mirënjohjes së rektorit të UFAGJ, prof. ass. Dr. Artan Nimani Shkarko
Vendim , miratohet propozimi i Rektorit për rizgjedhjen e Sekretarit të përgjithshëm në Universitet Shkarko
Vendim, miratohet raporti i Buxhetit për tre mujorin e parë të vitit 2021 Janar-Mars Shkarko
Vendim për formimin e komisionit Qendror Zgjedhor për Zgjedhjet e Studentëve Shkarko
Vendim për ndarjen e mjeteve buxhetore për fushatë zgjedhore Shkarko
Vendim për shpallen e zgjedhjeve të studentëve Maj 2021 Shkarko
Vendim, miratohet plani i veprimit të parlamentit studentor Shkarko
Vendim , miratohet mbulimi i shpenzimeve të anëtarësimit në American Council on Education-ACE Shkarko
Vendim , miratohet kërkesa e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë për vizitë në Tiranë Shkarko
Vendim , miratohet kërkesa e pranuar nga Prof.Behxhet Gaxhiqi Shkarko
Vendim për miratimin e raportit të punës së Këshillit Drejtues për vitin 2020 Shkarko
Vendim , refuzohet kërkesa nga Prof.Sejdi Sejdiu Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve në shumën 100 euro për secilin pjesëmarrës në "Konferencën e XI-të ndërkombëtare të gjuhës dhe shkencave sociale" Shkarko
Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit nr.05/1405 të datës 04/10/2019 të Këshillit Drejtues të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve për përkthim në gjuhën angleze të RVV Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për organizimin e Ditës Përkujtimore të Holokaustit në UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e Raportit të Buxhetit të UFAGJ për vitin 2020 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof.Ass.Dr. Laura Naka, Prorektore për zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e logos, stemës dhe flamurit të Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Laura Naka si Prorektore për Zhvillim Akademik dhe Ngritjen e Cilësisë Shkarko
Vendim për miratimin e shpalljes konkursit për Stemën dhe flamurin e UFAGJ Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit Statutar të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores së Qendrës Universitare për këshillime psiko-sociale Shkarko
Vendim për miratimin e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit për vitin 2021-2025 Shkarko
Vendim për stimulimin e punëtorit të vitit nga personeli administrativ i UGJFA - së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës Universitare për këshillime Psikosociale Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e rregullores për Qendrën Universitare për këshillime Psiko-Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim për miratimin e rregullores mbi parimet dhe strukturen e Qendrës Didaktike në UGJFA Shkarko
Vendim për funksionalizimin e zyreve në administraten e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për studentën senatore Florentina Berisha Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1859 së studentës Arta Malota për mbështetje financiare për realizimin e revistës universitare "Ardhmëria" Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Asoc. Dr. Hilmi Hoxha Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Ass. Zamira Gashi Shkarko
Vendim për emërimin e Prof. Asoc. Dr. Behxhet Gaxhiqi si anëtar i Këshillit të Etikës të UGJFA - së Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1849 nga Prof. Asoc. Dr. Idriz Berisha për mbulimin e shpenzimit së botimit të monografisë "Manifestimet sistematike në artritin reumatoid" Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1861, nga Prof. Ass. Dr. Artan Nimani për mbulimin e shpenzimeve të botimit së monografisë "Kriza financiare globale dhe efektet në Kosovë" Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1848, nga Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi për mbulimin e shpenzimeve për botimin e monografisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1862 nga Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina për mbështetje financiare të botimit të tekstit universitar "Teoria Mësimore" Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1867 nga Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli për mbulimin e shpenzimit së botimit të monografisë "Toksikologjia e metaleve" Shkarko
Vendim për ndryshimin e Rregullores për të ardhurat personale të personelit akademik,shtesat,funksionet dhe komisionet e përhershme në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores mbi Ombudsmanin e UGJFA - së Shkarko
Vendim për emërimin e Prof. Dr. Bajram Nuraj si Ombudsman i Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për ndryshimin e Kodit të Etikës Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për punës e Qendrës për Zhvillim të Karrierës Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Planit Strategjik Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për angazhimin e studentëve për punë praktike Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për themelimin e Komisionit Këshillëdhënës për çështje statutare Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha mësimdhënës në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Komisionit për Shkencë dhe Veprimtari kërkimore Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve për fushatën sensibilizuese anti Covid Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit :"Shtejfën Gjeqovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit" Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit : "Poetika e letërsisë për fëmijë" Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit :"Vlerësimi i efekteve akute të aerondotjes nga partikulat te të sëmuret respirator dhe kardiovaskular" Shkarko
Vendim për shpalljen e njoftimit për lirim nga pagesa të studentëve të UGJFA - së për vitin akademik 2019/2020 sipas kategorive të caktuara Shkarko
Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Qendrës për Përsosmëri dhe Mësimdhënie dhe zyrës së Karrierës për mbështetje financiare për organizimin e trajnimit të personelit të ri Shkarko
Vendim për lejimin e publikimit të librit :"Shkaqet e dhunës tek fëmijët" Shkarko
Vendim për rekrutimin e stafit akademik për nevojat e njësive akademike Shkarko
Vendim për lejimin si botim të veçantë, publikimi i librit me titull:"Dukuri të reja kriminale në shoqërinë kosovare-vështrim antropologjik dhe kriminologjik" Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit me nr.01/394 të datës 23.03.2020 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra,për mbështetje financiare të përkthimit dhe botimit të librit :"Heroinat e deherorizuara" Shkarko
Vendim për lartësinë e çmimit "Din Mehmeti" Shkarko
Vendim për funksionalizimin e Fakultetit të Shkencave Sociale në kuadër të kornizes institucionale të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për Miratimin e strategjisë së Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" për Ndërkombëtarizim në përiudhen 2020 - 2025 Shkarko
Vendim për plotësimin e Rregullores mbi punën e Këshillit Drejtues të Universitetit të Gjakovës Shkarko
Vendim per themelimin e komisionit të cilësisë Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e akteve të përgjithshme normative mbi organizimin, mënyren e udhëheqjes së Qendrës Shëndetësore Universitare të UGJFA - së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës Shëndetsore Universitare të UGJFA - së Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Rektorit për alokimin e mjeteve nga kategoria e subvencioneve nga buxheti i vitit 2020 për pagesën e praktikanteve Shkarko
Vendim për rizgjedhjen e Zëvëndës kryesuesit të Këshillit Drejtues të UGJFA - së Shkarko
Vendim për rizgjedhjen e Kryesuesit të Këshillit Drejtues të UGJFA -së Shkarko
Vendim për miratimin e Raportit vjetor financiar për vitin 2019 në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Revistës shkencore ndërkombëtare Journal of Social Education and Interdisciplinary Science (JSEIS) në kuadër të UGJFA - së. Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës e Klubit Letrar të studentëve të UGJFA - së, "Gjurmët e Penës". Shkarko
Vendim për themelimin e Institutit për Mjedis dhe Shëndet në kuadër të UGJFA Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të KD të UGJFA - së nr. 05/1493 të datës 09/10/2019 Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për parimet e funksionimit të instituteve në UGJFA Shkarko
Vendim për zbatimin e standardeve të komunikimit elektronik brenda rrjetit zyrtar të UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për kompensimin e komisioneve që themelohen në nivel të UGJFA-së Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për të Ardhura Personale të personelit akademik,shtesat për funksione,honoraret dhe komisionet e perhershme në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi-Dekan i FF, Prof.Ass.Dr.Labinot Berisha-mësimdhënës, PhD. Yllka Imeri dhe PhD Saranda Buzhala Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për Planifikimet buxhetore për vitin 2020 dhe Kornizen afatmesme buxhetore të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Shtëpinë Botuese të UGJFA-së Shkarko
Vendim për hartimin e dizajnit dhe zhvillimin e përmbajtjes së re të ueb faqes zyrtare të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës për Zhvillim të Karrierës dhe Alumni në UGJFA Shkarko
Vendim për Hartimin e Planeve Strategjike të njësive akademike Shkarko
Vendim pë emërimin e Komisionit për ndarjen e bursave universitare të studentëve të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për Hartimin e Planit Strategjik për Sigurimin e Cilësisë në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Etikës të UGJFA-së në bazë të standardeve të AKA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Zyres për Sigurimin e Cilësisë në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik për Ndërkombëtarizimin e UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për veprimtari kërkimore shkencore të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës Didaktike në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UGJFA Shkarko
Themelohet Komisioni për hartimin e Rregullores për Universitetin Veror Ndërkombëtar në UGJFA Shkarko
Vendim për plotësimin e përbërjes së Komisionit për hartimin e Draft Statutit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Sistematizimin e vendeve të punës në Administraten e UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të unifikuar të pakos së akteve ligjore dhe nënligjore të punësimit të stafit akademik dhe administrativ Shkarko
Vendim për themelimin e Shtëpisë Botuese në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Zyres për Projekte në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Universitetit Veror Ndërkombëtar në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik,Organogramit dhe Rregullores për funksionimin e Bibliotekës Universitare të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të studentëve Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik të UGJFA-së 2020-2025 Shkarko
Vendim për ndarje të bursave për vitin akademik 2019/2020 Shkarko
Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019 Shkarko
Vendim mbi ndryshimin e "Rregullave dhe Procedurave për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA" Shkarko
Vendim për mbulim të shpenzimeve - AUF Shkarko
Vendim për financimin e fushatës zgjedhore të studentëve të UGJ-së Shkarko
Vendimi i KD për formimin e KQZ për zgjedhje studentore Shkarko
Vendim për zgjedhjen e zëvendës kryesuesit të KD Shkarko
Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD të UGJ Shkarko
Vendimi i MASHT-it për emërimin e anëtarëve të KD-së të UGJFA-së Shkarko
Vendim për zgjedhjen e katër anëtarëve të KD-së nga personeli i rregullt akademik i UGJFA-së Shkarko
Vendim për emërimin e komisionit përkohshëm për hartimin e planit strategjik (31.08.2017) Shkarko
Vendim për emërimin e komisionit përkohshëm për hartimin e planit strategjik Shkarko
tp-bottom