Komisioni për Sigurim të cilësisë

Përbërja e Komisionit Qendror për Sigurim të Cilësisë të UGJFA - së është:

1. Arben Boshnjaku - ex-office; Kryetar
2. Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri,- anëtar
3. Prof.Ass.Dr. Petrit Duraj, - anëtar 
4. Ass.Jetmir Durmishi - anëtar
5. Prof.Ass. Sherif Sejdiu -  anëtar
6. Daut Islami,  ex-office  anëtar
7. Abedin Sadrija -  anëtar
8. Lirigzon Goçaj - anëtar

Vendim për emërimin e Komisionit Qendror për Sigurimin të Cilësisë

 

tp-bottom