Komisioni për Sigurim të cilësisë

Përbërja e Komisionit Qendror për Sigurim të Cilësisë të UGJFA - së është:

  • Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra, kryetare
  • Prof. Ass. Dr. Labinot Berisha, anëtar
  • Prof. Ass. Dr. Laura Naka, anëtar
  • Prof. Ass. Dr. Dardan Koçinaj, anëtar
  • Z. Daut Islami, anëtar    
  • Z. Abedin Sadrija , anëtar
  • Përfaqësues i Parlamentit studentor, anëtar

 

Vendim për emërimin e Komisionit Qendror për Sigurimin të Cilësisë

 

tp-bottom