Komisioni Qendror për Sigurim të cilësisë

Përbërja e Komisionit Qendror për Sigurim të Cilësisë të UFAGJ - së është:

1. Prof. Ass. Dr. Arben Boshnjaku, Prorektor për Hulumtime dhe Kërkime Shkencore, Zhvillim Akademik dhe Ngritje të Cilësisë - ex-officio; Kryetar

2. Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri - anëtare

3. Prof. Ass. Dr. Petrit Duraj - anëtar 

4. Ass. Jetmir Durmishi - anëtar

5. Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiu - anëtar

6. Daut Islami, ex-office  anëtar

7. Abedin Sadrija -  anëtar

8. Lirigzon Goçaj - anëtar


Vendim për emërimin e Komisionit Qendror për Sigurimin të Cilësisë

 

tp-bottom