Raporte

Titulli Dokumenti
Raporti Financiar TM1 2023 Shkarko
Raporti i shpenzimit të buxhetit Janar - Qershor 2020 Shkarko
Raporti i shpenzimit të buxhetit Janar - Shtator 2020 Shkarko
Raport i studentëve si shtetit (Vendorë dhe të huaj) Shkarko
Raport i studentëve sipas nacionalitetit Shkarko
Raport i studentëve sipas gjinisë Shkarko
Komentet për auditorin e brendshëm 2019 - UGJFA Shkarko
Raporti i auditimit të brendshëm 2019 - UGJFA Shkarko
Raporti i auditimit të jashtëm 2018 - MASHT Shkarko
Raport pune 2019 - Këshilli Drejtues Shkarko
Raporti i mësimit online 23 Mars - 23 Prill 2020 Shkarko
Raporti i Buxhetit 01.01.2019 - 31.12.2019 Shkarko
Buxheti i aprovuar për vitin 2019 Shkarko
Analiza e shpenzimeve për vitin 2018 Shkarko
tp-bottom