Marrëveshjet e bashkëpunimit

Bashkëpunimi ndërkombëtarë bartë një pjesë të madhe në mësimdhënien e shekullit XXI dhe duke i njohur këto përfitime si për stafin akademik por edhe studentët janë bërë disa hapa në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar.
 
Janë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Universitete por edhe për shkëmbime me Programin Mevlana. Janë bërë edhe iniciativa tjera për të qenë afër studentëve, si për shembull shpalosja e programeve nga IPKO, USAID etj.
 
Kemi filluar me projektin EUFORIA të Erasmus+ që ka të bëjë me bashkëveprimin e Universitetit me mjedisin dhe bizneset se ku vepron.
 
Janë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me:
 

 


 
tp-bottom