STAND

STAND

Fillon zbatimi i projektit STAND, në hapje merr pjesë rektori Nimani

UFAGJ merr pjesë në punëtorinë e projektit STAND të Erasmus +

Përfaqësuesit e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë, rektori Prof. Ass. Dr. Artan Nimani dhe Denis Spahija, Udhëheqës i Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë morën pjesë në punëtorinë “Analiza e gjendjes së lojës” të projektit Erasmus + STAND. Punëtoria u zhvillua në hapësirat e Universitetit POLIS në Tiranë, Shqipëri.

Koncepti i seminarit synon të identifikojë kërkesat për arritjen e rritjes së autonomisë së IAL-ve në Ballkanin Perëndimor dhe hapat më të rëndësishëm që duhet të ndërmerren nga çdo IAL partner i STAND-it, në përmirësimin e strukturave organizative, rëndësinë e të pasurit një udhëheqje të fortë, qeverisje të duhur institucionale dhe profesionalizimi i stafit.

 Dy ditët e seminarit i drejtoi Drejtori i Qeverisjes, Financimit dhe Zhvillimit të Politikave të EUA (Shoqata e Universitetit Evropian), Z. Thomas Estermann dhe Zëvendës Drejtori Znj. Enora Bennetot Pruvot, të cilët dhanë informacione mbi praktikat më të mira Evropiane në arsim, kornizat kombëtare, si dhe praktikat e mira institucionale të dimensionit organizativ, financiar, personelit dhe dimensionit akademik.

 

Për më shumë informacion sipas projektit STAND Erasmus + ju lutemi kontrolloni lidhjen:

https://www.stand-project.org/

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nga 3 deri më 5 mars, rektori i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë, Prof. Ass. Dr. Artan Nimani, Prorektorja për Mësimdhënie dhe Çështje për Studentë, Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra  dhe z. Denis Spahija, Udhëheqës i Zyrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar marrin pjesë në hapjen e projektit “Forcimi i autonomisë universitare dhe rritja e përgjegjshmërisë dhe transparencës të universiteteve të Ballkanit Perëndimor / STAND”, i organizuar nga Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit Mitrovica (IBC-M), i mbështetur nga Erasmus +, i cili do zgjasë 3 vjet.

Projekti STAND ka për synim përfshirjen e investimeve në forcimin e mekanizmave që sigurojnë qëndrueshmërinë afatgjate te autonomia, transparenca dhe përgjegjësia e universitetit, rritjen e kapacitetit profesional, si dhe mbështetjen për shkëmbim akademik dhe menaxherial midis partnerëve. Ky projekt parashikon bashkëpunimin midis IAL-ve në Ballkanin Perëndimor, ministritë përkatëse dhe partnerët e vendeve të programit.

Në këtë projekt janë  pjesë 17 partnerë nga Ballkani Perëndimor dhe BE, ndër ta edhe Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë.

Linku i projektit

 

 

tp-bottom