UGJFA pjesëmarrëse në punëtorinë dy ditore në Universitetin e Malit të Zi në Podgoricë

UGJFA pjesëmarrëse në punëtorinë dy ditore në Universitetin e Malit të Zi në Podgoricë

Në kuadër të projektit STAND - Erasmus+, nga Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë morrën pjesë prorektorja për Zhvillim Akademik dhe Sigurim të Cilësisë Prof.ass.dr. Laura Naka dhe sekretarja e përgjithshme e UFAGJ-së Linda Dula-Halilabazi. Në punëtorinë dy ditore që u mbajt më 15 dhe 16 shtator në Universitetin e Malit të Zi në Podgoricë u diskutuan anekset për vetë-vlerësim, raportet e brendshme të cilësisë, si dhe rezultatet e projektit. Projekti STAND ka për qëllim forcimin e Autonomisë Financiare dhe ngritjen e llogaridhënies dhe transparencës në universitetet e Ballkanit Perëndimor. 

Fotot e lajmit

tp-bottom