Kontakti

Freskina Mula

Zyrtare për Zhvillim të Karrierës
E-mail: [email protected]

Kontakti
Adresa: Rr.“Ismail Qemaili” 50000, Gjakovë, Republika e Kosovës
E-mail: [email protected] 

Nr.tel: + 383 (0) 38 20 816
Pëlqeni ZZhK-në Facebook 

 

tp-bottom