Klubet e studentëve

“Klubi i Librit”, me shkurtesën “KL-UFAGJ”, do të funksionoj dhe veproj në kuadër të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”. Pjesë përbërëse e KL-UFAGJ-së të do të jenë: studentët e të gjitha fakulteteve si dhe organizatat studentore dhe alumni  (studentët e diplomuar), me qëllim të realizimit të aktiviteteve të mirëfillta studimore dhe jo vetëm. Po ashtu, stafi akademik dhe menaxherial do të jenë pjesë e projekteve të përbashkëta me studentët për realizimin e aktiviteteve të “Klubit të Librit”.

Aktivitete: 

Themelohet “Klubi i Librit” në Universitetin e Gjakovës

https://uni-gjk.org/lajme/1178/themelohet-klubi-i-librit-ne-universitetin-e-gjakoves 

Klubi i librit “KL-UFAGJ” organizon aktivitet rinor

https://uni-gjk.org/lajme/1252/klubi-i-librit-kl-ugjfa-organizon-aktivitet-rinor 

‘Gjurmët e penës’

Klubi Letrar "Gjurmët e Penës - UFAGJ" vizitë në Korçë

https://uni-gjk.org/lajme/888/klubi-letrar-gjurmet-e-penes-ugjfa-vizite-ne-korce 

Vizitë e Klubit Letrar "Gjurmët e Penës" në Korçë dhe organizimi i orës letrare për nder të përvjetorit të UFAGJ-së

https://uni-gjk.org/lajme/477/vizite-e-klubit-letrar-gjurmet-e-penes-ne-korce-dhe-organizimi-i-ores-letrare-per-nder-te-pervjetorit-te-ugjfa-se 

 ‘Klubi letrar’

Klubi Letrar i studentëve të UFAGJ-së vizitoi Panairin e librit dhe UNT-ën në Shkup

https://uni-gjk.org/lajme/295/klubi-letrar-i-studenteve-te-ugjfa-se-vizitoi-panairin-e-librit-dhe-unt-en-ne-shkup

tp-bottom