Konferenca Ndërkombëtare: Pleqëria Aktive në Shoqërinë në Zhvillim - gjendjen aktuale dhe perspektivat e ardhshme

Konferenca Ndërkombëtare: Pleqëria Aktive në Shoqërinë në Zhvillim - gjendjen aktuale dhe perspektivat e ardhshme

Konferenca Ndërkombëtare: Pleqëria Aktive në Shoqërinë në Zhvillim - gjendjen aktuale dhe perspektivat e ardhshme është grant me kohëzgjatje prej pesë muajsh, për të mbështetur organizimin e një konference shkencore. Kjo konferencë synon fillimisht të promovojë rëndësinë e procesit të shëndetshëm të plakjes gjatë jetës, si dhe rolin e njerëzve të moshuar brenda çdo shoqërie, duke u përqëndruar në rastin e një vendi në zhvillim si Kosova në veçanti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programi i Konferencës

Libri i abstrakteve

Conference remarks

tp-bottom