Mbahet mbledhja e Këshillit Drejtues të Universitetit të Gjakovës

Mbahet mbledhja e Këshillit Drejtues të Universitetit të Gjakovës

Sot, më 09 tetor 2020, Këshilli Drejtues i Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” mbajti mbledhjen e radhës.

Gjatë mbledhjes, Këshilli Drejtues diskutoi këto pika të rendit të ditës:

  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të kaluara;
  2. Informim mbi fillimin e vitit akademik;
  3. Shqyrtimi dhe aprovimi i Raportit financiar për 9 muaj;
  4. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesave drejtuar Këshillit Drejtues;
  5. Të ndryshme.

Pas shqyrtimeve dhe diskutimeve të shumta u miratua Raporti financiar 9 mujor. Gjithashtu, Këshilli Drejtues vendosi që t’i financojë dy botime të reja të stafit akademik.

Fotot e lajmit

tp-bottom