UFAGJ pranohet si anëtare në organizatën prestigjioze Evropiane të shkencave mjekësore aplikative dhe rehabilituese për arsimin e lartë COHEHRE

UFAGJ pranohet si anëtare në organizatën prestigjioze Evropiane të shkencave mjekësore aplikative dhe rehabilituese për arsimin e lartë COHEHRE

COHEHRE, e themeluar në vitin 1990, është një organizatë jofitimprurëse me një rrjet jashtëzakonisht aktiv në Evropë dhe më gjerë.

Studentët dhe stafi akademik nga institucionet anëtare të arsimit të lartë në të gjithë Evropën po mblidhen së bashku me profesionistë shëndetësor dhe praktikues të tjerë për të mundësuar mundësi për rrjetëzim, shkëmbim informacioni, praktika dhe përvoja më të mira në fushën e edukimit ndërprofesional dhe të të mësuarit në fushat e shëndetësisë, kujdesit social dhe rehabilitimi.

Organizata është e përkushtuar për promovimin, zhvillimin dhe mbështetjen e të mësuarit, mësimdhënies dhe kërkimit ndërprofesional, si dhe përmirësimin e praktikës bashkëpunuese dhe përmirësimin e menaxhimit strategjik.

COHEHRE qëndron për:
- Rrjetet ndërkombëtare
- Mbështetje për zhvillimin profesional
- Ndarja e ideve dhe ekspertizës
- Inovacioni
- Gjetja e partnerëve të mundshëm të projektit
- Krijimi i marrëdhënieve të favorshme

Për të krijuar këtë mjedis dinamik, COHEHRE organizon një sërë seminaresh, kursesh, seminaresh dhe konferencash rregullisht në të gjithë Evropën si dhe në internet dhe ka zhvilluar një Platformë Kërkimore për të forcuar bashkëpunimet dhe për të gjetur partnerë projekti.

Universiteti "Fehmi Agani" në Gjakovë është anëtare e kësaj organizate prej Janarit 2024 me përfaqësues Prof. Ass. Dr. Arben Boshnjaku.

tp-bottom