Punëtoria mbi menaxhimin dhe udhëheqjen e praktikave të cilësisë në Projektin QATEK u mbajt në Romë

Punëtoria mbi menaxhimin dhe udhëheqjen e praktikave të cilësisë në Projektin QATEK u mbajt në Romë

Më 15 dhe 16 maj, projekti QATEK organizoi punëtorinë për menaxhimin dhe udhëheqjen e praktikave cilësore në nivel programi të organizuar nga Universiteti LUMSA në Romë.

Qëllimi i seminarit ishte planifikimi i kornizës për raportin e vlerësimit të programit që do të përgatitej nga të gjithë partnerët vendorë. Raporti i vlerësimit të programit do të fokusohet në një sërë dimensionesh, duke përfshirë:

  • përafrimin e objektivave të programit me kornizat e kompetencave kombëtare dhe të BE-së,
  • lidhjen ndërmjet TE teorike dhe praktike,
  •  cilësinë dhe rëndësinë e kërkimit,
  • praktikantin e studentëve  kërkimi, dhe
  • praktikat e udhëheqjes së programit.

Punëtoria gjithashtu i kushtoi kohë të konsiderueshme diskutimit dhe adresimit të qëndrueshmërisë së rezultateve të projektit QATEK drejt sigurimit të kulturës cilësore në Fakultet e Edukimit në Kosovë.

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë në këtë punëtori u përfaqësua nga Prorektorja për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte, Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi dhe z. Denis Spahija Udhëheqës i Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë.

Punëtoria dyditore përfundoi me qëllime dhe objektiva të qarta për pjesën e mbetur të zbatimit të projektit.

Fotot e lajmit

tp-bottom