Mbahet punëtoria ”Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë”

Mbahet punëtoria ”Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë”

U mbajt punëtoria  „Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë” e organizuar nga Komisioni Evropian zyra e Erasmus +.
Në këtë punëtori u diskutua rreth ndërtimit të kapaciteteve në Arsimin e Lartë,  ku u prezantuan skemat e financimit të programeve të BE -së për mbështetjen finaciare të Institucioneve të Arsimit të Lartë  si dhe procedurat online të aplikimit.

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë u përfaqësua nga Prorektorja për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte- Prof.Asoc.Dr. Kimete Canaj.

 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom