U publikua punimi me titull '' Air Pollution in Kosovo: Short Term Effects on Hospital Visits of Children Due to Respiratory Health Diagnoses"

U publikua punimi me titull '' Air Pollution in Kosovo: Short Term Effects on Hospital Visits of Children Due to Respiratory Health Diagnoses"

Javën e kaluar në bashkautorësi me Universitetin e Vjenës Fakultetin e Mjekesise, Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani", u publikua punimi me titull ''  Air Pollution in Kosovo: Short Term Effects on Hospital Visits of Children Due to Respiratory Health Diagnoses" , ku dekanja e Fakultetit te Mjekesise Prof.asoc.Dr.Antigona Ukehaxhaj, është si eksperte e fushës se Shëndetit Publik dhe njëkohësisht ko-mentor i PhD kandidates Dr.Zana Shabanaj..

Ky hulumtim është i një rëndësie të veçantë bazuar ne problematikat mjedisore qe ka Kosova dhe shkallen e sëmundshmerise dhe vdekshmërisë nga problemet qe ndërlidhen me ajrin e ndotur, me theks te veçantë fëmijët dhe grupet tjera te ndijshme.

Linku https://www.mdpi.com/journal/ijerph/sections/environment_health

tp-bottom