Trajnim falas në Marketing Digjital dhe Shkathtësi të Buta

Trajnim falas në Marketing Digjital dhe Shkathtësi të Buta

Trajnimi rreth Marketingut Digjital në Gjakovë është një mundësi unike për të rinjtë që të fitojnë ose përmirësojnë njohuritë e tyre mbi këtë fushë dhe të fitojnë shkathtësi të reja.

Programi do t’u ofrohet 4 grupeve praj 20 pjesëmarrës.

Ky trajnim ka afërsisht 210 orë të cilat mbulojnë shkathtësitë teknike dhe to të buta. Secili grup do të marrë gjithashtu të paktën 9 orë trajnime, menotirm dhe këshillim.

Programi i Trajnimit të Markeingut Digjitl në Gjakovë është FALAS dhe nuk kërkon njohuri ose eksperiencë paraprake në këtë fushë për t’u anëtarësuar.

Sesioni informues do te mbahet me 6 maj 2022 në or 12:00 në Fakultetin e Edukimit.

Trajnimi mundësohet në kuadër të Programit Youth Online and Updard të Projektit për Ekonominë Digjitale të Kosovës (KODE) i cili zbatohet nga Ministria e Ekonomisë dhe mbështetet nga banka Botërore.

 

            Data e mbylljes së aplikimit: 13.05.2022

 

tp-bottom