Mundësi aplikimi për studime të doktoratës dhe post-doktoratës

Mundësi aplikimi për studime të doktoratës dhe post-doktoratës


Njoftohen mësimdhënësit e UGJFA-së se është hapur thirrja për bursa të doktoratës dhe post-doktoratë në kuadër të projektit HERAS. Të drejtë aplikimi kanë anëtarët e personelit akademik nga universitet publike në Kosovë, për studime 
- për Post-doc (përfshirë Dr. med.) dhe 
- për studimet PhD në Austri, hulumtim për studimet e doktoratës në Kosovë apo edhe programe PhD sandwich (pjesërisht në Kosovë dhe Austri) 
Kohëzgjatja e qëndrimit mund të jetë nga 1-33 muaj. Ndërsa, afati i aplikimit është deri më 05.06.2017 në internet www.scholarships.at 
Për më shumë informata, mund të gjeni në dokumentet e bashkangjitura apo të vizitoni linqet në
Gjuhë gjermane: 

Gjuhë angleze: 

tp-bottom