Lista e studentëve të cilët janë përfitues të bursave për vitin akademik 2019/2020 në UGJFA

Lista e studentëve të cilët janë përfitues të bursave për vitin akademik 2019/2020 në UGJFA

Komisioni për ndarjen e bursave i Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" në mbledhjen e mbajtur me 06/11/2019, mori Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020

Lista e studentëve të cilët janë përfitues të bursave për vitin akademik 2019/2020 në UGJFA

tp-bottom