“Me art për drejtësi”

“Me art për drejtësi”

Youth Initiative for Human Rights në Kosovë fton universitetin tonë të aplikojë në thirrjen “Me art për drejtësi”. Studentët ftohen të dërgojnë punime mbi atë se si e shohin ata sistemin e drejtësië në Kosovë, duke përfshirë këtu dhe sfidat e tij.

Pra, si e mendojnë studentet drejtësinë në Kosovë? A mundet me e luftu korrupsioni, nepotizmi, diskriminimi dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë përmes artit? A mendoni se mund të zhvillohet mendimi kritik i të rinjëve përmes krijimeve artistike?

Krijimi artistik mund të jetë:

  • Foto, video, pikturë, karikaturë, poster apo instalacion artistik;
  • Video nuk mund të jetë më e gjatë se një (1) minutë;
  • Të gjitha krijimet duhet të kenë për bazë opinionin dhe pikëpamjet personale të aplikantit/es mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë.

Për më shumë në linkun e bashkangjitur gjeni më shumë informacione mbi thirrjen:

Linku

tp-bottom