Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror

Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror

Njoftojmë të gjithë studentët që të përfundojnë regjistrimin e lëndëve të semestrit veror (II, IV, VI ose VIII).

Lëndët duhet ti regjistroni në SMU dhe duhet ti regjistroni të gjitha lëndet obligative dhe zgjedhore dhe të klikoni butonin Përfundo.

Regjistrimi i lëndëve duhet të bëhet për të mundësuar mbarëvajtjen e klasës virtuale.

 

 

Suksese

tp-bottom