Mbahet mbledhja e Senatit në UGJFA

Mbahet mbledhja e Senatit në UGJFA

Sot, më 31.01.2020 në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" u mbajt mbledhja e Senatit ku u diskutuan pikat e rendit të ditës:

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar ;
  2. Vendimi mbi shpalljen e konkurseve për angazhim e personelit akademik sipas kërkesave të njësive akademike ;
  3. Njoftim për propozimin e prorektorit për buxhet financa dhe infrastruktur në UGJFA ;
  4. Shqyrtimi i kërkesave dhe ankesave drejtuar Senatit ;
  5. Njoftim mbi procesin e akreditimit ;
  6. Të ndyshme.

Fotot e lajmit

tp-bottom