lajm

Vizitë e mësimdhënësve nga Universiteti Teknik i Koshalinit në Poloni , në kuadër të programit CEEPUS

28/05/2019


Gjatë javës së kaluar në kuadër të programit CEEPUS, në Universitetin e Gjakovës kanë qëndruar një grup mësimdhënësish nga Universiteti Teknik i Koshalinit në Poloni.

Ne diten e parë jane pritur nga Rektori Prof. Dr. Shaban Buza dhe Prorektorja Prof. Ass. Dr. Mimoza Dushi, ku pas prezantimit të dyanshëm të universiteteve respektive, është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit në projekte dhe rritjen e mobiliteteve akademike.

Pastaj, siq ishte planifikuar vizita e tyre ka vazhduar me ligjeratat për studentë dhe takimet me mësimdhënësit e Fakultetit të Edukimit, për të diskutuar për së afërmi bashkëpunimin dhe zhvilluar idetë konkrete për projekte.