Njoftim për pushim për festë zyrtare

Njoftim për pushim për festë zyrtare

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-064, për Festat zyrtare në Republikën e Kosovës,

shpallet ditë pushimi:

E Martë,9 prill 2019 - Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

tp-bottom