KONFERENCA AKADEMIKE NDËRKOMBËTARE - Euroasian Conferences on Language and Social Sciences  - ECLSS

KONFERENCA AKADEMIKE NDËRKOMBËTARE - Euroasian Conferences on Language and Social Sciences - ECLSS

Në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani” më datat, 2-3 shkurt 2021, organizohet konferenca virtuale në bashkëpunim me Euroasian Conferences on Language and Social Sciences. 

ECLSS është një konferencë akademike ndërkombëtare dhe përfshin fushat kryesore të shkencave shoqërore.

Misioni i ECLSS është për të siguruar një platformë për studiuesit, akademikët si dhe profesionistë të tjerë nga e gjithë bota dhe për të paraqitur rezultatet e tyre të kërkimit në Shkencat Sociale. Kjo konferencë gjithashtu ofron mundësi të shkëlqyera për pjesëmarrësit, për të shkëmbyer ide të reja, ekspertizë dhe përvoja, për të vendosur marrëdhënie biznesi ose marrëdhënie kërkimore dhe për të gjetur partnerë për bashkëpunim në të ardhmen.

Gjuhët në të cilat do zhvillohet konferenca e “XI”-të ECLSS janë gjuha angleze dhe gjuha turke.

Qëllimi i kësaj konference është gjithashtu të mbështesë, të inkurajojë dhe të sigurojë një platformë për studiuesit e rinj për të prezantuar kërkimet e tyre, për të rrjetëzuar brenda komunitetit ndërkombëtar të studiuesve të tjerë të rinj dhe për të kërkuar depërtimin dhe këshillat e studiuesve të suksesshëm të moshuar gjatë konferencës.

Për më shumë informata, së shpejti mund t’i gjeni në: https://www.eclss.org/index.html

tp-bottom