U mbajt punëtoria trajnuese për metodologjitë e mësimdhënies

U mbajt punëtoria trajnuese për metodologjitë e mësimdhënies

“Punëtoria trajnuese për metodologjitë e mësimdhënies” e mbajtur për tre ditë rradhazi u zhvillua në kuadër të projektit Erasmus+  të quajtur “DRIVE- Developing Research and Innovation Capacities in Albania and Kosovo.”

Pjesëmarrës në të ishin mësimdhënës nga: Universiteti POLIS;  Universiteti Europian i  Tiranës;  Universiteti Politeknik i Tiranës;  Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”; Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”; Kolegji Universum ndërsa online me këshillat e tyre janë partnerët nga universitetet e BE-së:  Universiteti Teknologjik i Hamburgut, Gjermani;  Universiteti Politeknik i Milanos, Itali; Universiteti Aalborg, Danimarkë. 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom