Rektori Nimani e nënshkruan deklaratën e përbashkët me Universitetet shqiptare

Rektori Nimani e nënshkruan deklaratën e përbashkët me Universitetet shqiptare

DEKLARATË E KONFERENCËS SË DYTË TË REKTORËVE TË UNIVERSITETEVE SHQIPTARE

Ne, përfaqësuesit e Universiteteve Shqiptare të nënshkruar më poshtë, në konferencën e dytë të rektorëve të Universiteteve publike Shqiptare, publikojmë dhe deklarojmë në mënyrë solemne, se do të bashkëpunojmë përballë sfidave bashkëkohore të hapësirës Europiane të Arsimit të Lartë si dhe ndihmojmë njëri tjetrin në fushat e ndryshme dhe atë në:

  • Shkencë
  • Hulumtim
  • Arsimim
  • Rritjen e cilësisë dhe kapaciteteve të ndërsjellta
  • Në plotësimin e kërkesave të hapësirës Europiane të Arsimit të Lartë
  • Në çështjet e ndryshme që tangojnë Universitet tona

Korçë, 07.Mars.2020

Deklarata

Fotot e lajmit

tp-bottom