Në UGJFA u mbajt trajnim me bartësit e programeve dhe koordinatorët e cilësisë

Në UGJFA u mbajt trajnim me bartësit e programeve dhe koordinatorët e cilësisë

Sot me datë 22.11.2019 në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani” u mbajt trajnimi me bartësit e programeve dhe koordinatorët e cilësisë për përgatitjen e raporteve të vetëvlerësimit për akreditim të programeve.

Fotot e lajmit

tp-bottom