Programi i bursave “The Stipendium Hungaricum”

Programi i bursave “The Stipendium Hungaricum”


Sipas këtij programi të bashkëpunimit Qeveria e Hungarisë për fillim vitin akademik 2019-2020 ofron gjithsej 50 bursa në vit për studentët e Kosovës, për të ndjekur studimet në Hungari në gjuhën angleze apo hungareze sipas korrnizës vijuese përmes programit “Stipendium Hungaricum”.

Për më shumë informata, ju lutem shikoni linkun ne vijim:

Linku për informata shtesë

Ata të cilët do aplikojnë dhe kanë nevoj për ndihmë teknike, mund të drejtohen në zyrën për marrëdhënje me jasht në Universitetin e Gjakovës ”FEHMI AGANI”.


tp-bottom