Thirrje për aplikime që synojnë lëvizshmërinë në universitetet italiane të konsorciumit COMMO VIII - ERASMUS + KA171

Thirrje për aplikime që synojnë lëvizshmërinë në universitetet italiane të konsorciumit COMMO VIII - ERASMUS + KA171

Ju njoftojmë në edicionin e VIII  të thirrjes për grantet e mobilitetit që synojnë universitetet italiane dhe ato të vendeve partnere Programi Evropian COMMO VIII - ERASMUS + KA171.

Në këtë edicion të ri të projektit, UNIMED-it i është dhënë, nga Agjencia Kombëtare Italiane INDIRE, një buxhet për 325 bursa mobiliteti të shpërndara midis Shqipërisë, Kosovës, Algjerisë, Egjiptit, Jordanisë, Libanit, Libisë, Mauritanisë, Marokut dhe Sirisë për të 8-in edicioni të projektit COMMO, i cili do të mbulojë periudhën 2023-2026.

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë si pjesmarrëse e vetme nga Kosova pjesë e consorciumit COMMO në kuadër të UNIMED bën thirrje për stafin dhe studentët e vet që të aplikojnë për lëvizshmëri në univrsitetet italiane për vitin akademik 2024/2025.

Universitetet italiane që UFAGJ përfiton nga shkëmbimet e lëvizshmërisë janë si më poshtë:

  • Universita di Bari
  • 2 mobilitete për staf për trajnim ose staf për mësimdhënie (STT/STA);
  • 1 mobilitet për studime (SMS);

Universita degli Studi Internationali di Roma UNINT

  • 3 mobilitete për staf për trajnim  ose staf për mësimdhënie (STT/STA);
  • Padova
  • 5 mobilitete për studime (SMS);

Formularet për aplikim: staf STT, mësimdhënës STA, student SMS.

Kontaktet tek të cilat kandidatët do të duhet të dërgojnë aplikimet e tyre në:

[email protected]  dhe [email protected]  me UNIMED në cc: [email protected]

 

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve është caktuar më 9 mars 2024. Aplikimet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Për më shumë info rreth thirrjes së UNIMED shikoni në këtë link.

Për më shumë për projektin COMMO, shih në këtë link.

Për më shumë detaje, shikoni thirrjen e disponueshme këtu.

Thirrja 1

Thirrja 2

 

tp-bottom