Universiteti “Sapienza” i Romës fton studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë për shkëmbime semestrale

Universiteti “Sapienza” i Romës fton studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë për shkëmbime semestrale

Universiteti “Sapienza” i Romës fton studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë për shkëmbime semestrale. Afati kohor për aplikimin e studentëve është për semestrin e ardhshëm të vjeshtës të vitit akademik 2024-2025.

  • Formulari per aplikim i cili duhet të plotësohet është i hapur deri me 15 prill 2024.
  • Nga data 16 Prill e në vazhdim, do t'u dërgohet studentëve një email automatik nga databaza e Universitetit Sapienza duke u kërkuar atyre të plotësojnë një formular aplikimi online. Studentëve u kërkohet të plotësojnë aplikimin e tyre në internet (ngarkimi i dokumenteve të përfshira) deri më 30 Prill 2024.
  • Më pas do t'i informojmë studentët për pranimin përfundimtar dhe do t'u dërgojmë letrën e ftesës së nevojshme për aplikim për vizë duke filluar nga data 1 qershor dhe jo më vonë se data 20 qershor.

Ju lutemi vini re gjithashtu se oferta akademike është e disponueshme në:    corsidilaurea.uniroma1.it/en

Për çdo informacion shtesë rreth shkëmbimit të studentëve në Universitetin tonë, mund ta gjeni fletën tonë të përditësuar të të dhënave në lidhjen e mëposhtme: https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/factsheet_24-25_0.pdf

Informacioni rreth programit është gjithashtu i disponueshëm në këtë lidhje: https://www.uniroma1.it/en/pagina/bilateral-agreements-student-mobility-non-eu

E RËNDËSISHME: do të ketë disa kufizime për pranimin e studentëve në Fakultetet e:

- Arkitekturë

- Farmaci dhe Mjekësi

- Mjekësi dhe Stomatologji

- Mjekësi dhe Psikologji

 

Universitetit “Fehmi Agani” iu inkurajon që të aplikoni në këto programe të cilat mund të ju ndihmojnë në përgatitjen profesionale në të ardhmen.

Broshura     

 

tp-bottom