Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku zgjedhet Rektor i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë

Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku zgjedhet Rektor i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë

Këshilli i Drejtues i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë mbajti mbledhjen për zgjedhjen e Rektorit të Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë ku në pjesën e parë të mbledhjes kandidati për Rektor Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku para anëtarëve të Këshillit Drejtues prezantoi programin dhe vizionin e tij gjithpërfshirës për UFAGj-në.

Pas organizimit të procedurës së votimit të fshehtë nga 7 anëtarët me të drejtë vote rezultoi që kandidati për Rektor t’i merr 6 vota Për dhe 1 votë ishte e Pavlefshme, me ç’rast u konstatua që me shumicë absolute të votave të anëtarëve të Këshillit Drejtues, Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku të zgjedhet Rektor i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë.

Vlen të theksohet që ky proces zgjedhor i zgjedhjes së Rektorit ishte i hapur për publikun dhe mediat.

Fotot e lajmit

tp-bottom