Hapet thirrja për mobilitete të stafi të UFAGj-së në kuadër të marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Mjekësor të Sofies në Bullgari

Hapet thirrja për mobilitete të stafi të UFAGj-së në kuadër të marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus + në Universitetin Mjekësor të Sofies në Bullgari

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin e Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë, Fakulteti i Mjekësisë, në Universitetin Mjekësor të Sofies, në Bulgari.

Kohëzagjatja e bursës për stafin: 5 + 2 ditë, gjatë muajve tetor/ nëntor, gjatë vitit akademik 2023 – 2024

Granti nga Erasmus+: 1160.00 euro  

Fushat: Inferemeri ose Mami 

Numri total i stafit akademik për mësimdhënie: 4

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin:

  • CV;
  • Kopje e Pasaportës;
  • Aprovim nga përgjegjësi i njësisë bazë ku aplikanti bën pjesë,
  • Plani i propozuar i lëvizshmërisë, “Staff Mobility for Teaching, Mobility Agreement”.
  • Të paktën një nivel B2 të gjuhës angleze 


Për të shkarkuar formatin e “Staff Mobility for Teaching, Mobility Agreement” klikoni këtu.

Afati për aplikim: deri më 29 shtator 2023, ora 12.00 

Aplikimi kryhet në emailin: [email protected] duke e bërë “cc”: [email protected]

Vërejtje: Ky do jetë grupi i parë, në semestrin veror pritet që të shkojnë edhe 2 persona nga stafi akademik dhe 3 studentë (periudha e qëndrimit të studentëve do të jetë 2 muaj).

tp-bottom