Konkursi i eseve për studentë MCO 2023

Konkursi i eseve për studentë MCO 2023

Observatori Magna Charta (MCO) ka kënaqësinë të shpallë një konkurs ese për studentët me synimin për të konstatuar se si studentët mund të ushtrojnë më shumë ndikim për t'u mundësuar universiteteve të tyre të japin një kontribut më efektiv në shoqëri dhe të ndajnë këtë informacion.

Do të ketë 5 çmime për shpenzimet e paguara të pjesëmarrjes (përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit) në Konferencën e Përvjetorit të MCO-së 2023 e cila do të mbahet nga 23-25 tetor në Lodz, Poloni, në të cilën fituesit do të paraqesin esetë e tyre dhe do të marrin pjesë në diskutime me një audiencë ndërkombëtare.

Konkursi është i hapur për studentët në çdo universitet në çdo vend. Data e mbylljes për dorëzimin e eseve është 12 qershor 2023. Fituesit do të shpallen më 28 korrik 2023. Më shumë detaje janë dhënë më poshtë.

Tema e konkursit: Si mund të ushtrojnë më shumë ndikim studentët për t'i mundësuar universitetet e tyre të japin një kontribut më efektiv në shoqëri?

 

Esetë nuk duhet të kalojnë 2000 fjalë. Ato duhet të jenë në gjuhën angleze dhe të ngarkohen si pdf KËTU

Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një certifikatë pjesëmarrjeje.

Më shumë detaje rreth MCO dhe MCU mund të gjenden në https://www.magna-charta.org

Roli qendror i studentëve në universitete shfaqet në origjinalin (1988) Magna Charta Universitatum (MCU) dhe është miratuar dhe zgjeruar në versionin 2020. Observatori Magna Charta (MCO) përfshin përfaqësues të studentëve në anëtarësinë e organit të tij drejtues dhe në aktivitetet e tij të ndryshme. Ai dëshiron të rrisë dhe të ngrisë profilin dhe efektivitetin e përfshirjes së studentëve në universitete.

 

 

tp-bottom