Kërkesë për thirrje vullnetare të studenteve në Kampin Veror 2023 - BONEVET Gjakova

Kërkesë për thirrje vullnetare të studenteve në Kampin Veror 2023 - BONEVET Gjakova

BONEVET Gjakova edhe këtë vit, organizon Kampet Verore dhe jemi ne kërkim te vullnetareve potencial te bashkëngjiten ne ekipin tone për periudhën e verës (3 korrik - 18 gusht) - programe këto që kanë fokus edukimin e fëmijëve. 

Studentet mund të zgjedhin që të angazhohen në disa nga javët e kampit ku dhe do të certifikohen dhe marrin reference për punë vullnetare. Vullnetarët potencial që tregojnë punë kualitative do të kenë mundësi punësimi në BONEVET Gjakova.

Detajet dhe formën e aplikimit i gjeni në këtë link: Linku per aplikim te vullnetareve.

 

 

tp-bottom