Zyra e karrierës dhe koordinatorja për punë praktike nga UFAGj marrin pjesë në projektin “Riintegrimi ekonomik nëpërmjet mbështetjes psikosociale“

Zyra e karrierës dhe koordinatorja për punë praktike nga UFAGj marrin pjesë në projektin “Riintegrimi ekonomik nëpërmjet mbështetjes psikosociale“

Me datë 5 maj 2023, është mbajtur eventi në kuadër të projektit “Riintegrimi ekonomik nëpërmjet mbështetjes psikosociale”, i financuar nga GIZ Kosova, Projekti DIMAK-Programi nga Migracioni për Zhvillim (PME), dhe të implementuar në emër të Business Development Group.

Nga Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë kanë marrë pjesë Freskina Mula, Zyrtare për Zhvillim të Karrierës, dhe Koordinatorja për Mësimin Praktik Znj. Mentore Zejnullahu. 

Projekti përkatës implementohet në 7(shtatë) rajonet kryesore të Kosovës.

Programi i trajnimit "Zhvillimi i Biznesit", është një ditor dhe përmban temat:

  • shkathtësitë e menaxhimit,
  • shkathtësitë e shitjes,
  • shkathtësitë e marketingut,
  • shkathtësitë negociuese,
  • vendimmarrje,
  • rekrutimi,
  • planifikimi financiar dhe
  • dizajnimi i produktit.

Fotot e lajmit

tp-bottom