ORCA hap dy thirrje për studentët e Universiteteve Publike

ORCA hap dy thirrje për studentët e Universiteteve Publike

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim ju  informon rreth dy thirrjeve për aplikim të hapura nga ORCA për studentët e universiteteve publike.

Studentët mund të aplikojnë në trajnimin për shkrimin e projekteve i cili do të mbahet në zyrën e ORCA-s dhe është i hapur për të aplikuar deri me 31 mars 2023.

Më shumë informata studentët mund të gjejnë në këtë link: http://orca-ks.org/sq/thirrje-trajnim-per-shkrimin-e-projekteve/ 

Trajnimi i mësipërm mund të iu shërbejë studentëve për të aplikuar në thirrjen e hapur nga ORCA për grante studentore.

Studentët mund të aplikojnë gjatë gjithë vitit në njërën nga këto dy kategori; organizatë studentore me grant deri në 3,000 Euro dhe grup joformal studentor me grant deri në 2,000 Euro.

Më shumë informata rreth kritereve që duhet plotësuar, studentët mund t'i gjejnë këtu:  http://orca-ks.org/sq/thirrje-per-aplikim-per-grante-per-organizatat-studentore-dhe-grupet-joformale-5/ 

tp-bottom