Mbahet mbledhja e Senatit të Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë

Mbahet mbledhja e Senatit të Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë

Në bazë të neneve dhe të Statutit të Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë, sot me 9 mars 2023, ditë e enjte, është mbajtur mbledhja e radhës e Senatit.

Mbledhjen e udhëhoqi U.d. Rektori Prof. Ass. Dr. Zeqir Hashani, i cili përpara anëtarëve të Senatit propozoi këtë rend dite;

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
  2. Miratimi i propozimeve të Fakultetit të Mjekësisë për staf të angazhuar;
  3. Kërkesa drejtuar Senatit;
  4. Të ndryshme.

Të gjitha pikat u diskutuan nga anëtarët e Senatit dhe më pas u miratuan.

U.D. Rektori Hashani i falënderoi anëtarët për pjesëmarrjen dhe për kontributin që po japin përherë për të mirën e universitetit.

Fotot e lajmit

tp-bottom