Njoftim për pushim për festë zyrtare

Njoftim për pushim për festë zyrtare

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-064, për Festat zyrtare në Republikën e Kosovës, shpallet ditë pushimi:

E Premte, 17 Shkurt 2021 - Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

tp-bottom