Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2023

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2023

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Janarit 2023 do jetë nga data 14 Janar - 23 Janar 2023

Ndërsa, provimet mbahen nga 25 Janar - 15 Shkurt 2023 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom