Misioni i OSBE-së në Kosovë përfundon serinë e ligjëratave për edukimin medial dhe informativ në tri universitete publike

Misioni i OSBE-së në Kosovë përfundon serinë e ligjëratave për edukimin medial dhe informativ në tri universitete publike

Midis tetorit dhe nëntorit 2022, Misioni i OSBE-së në Kosovë organizoi 48 ligjërata mbi edukimin mediatik dhe informativ për studentët në universitetet publike në Gjakovë,  Mitrovicën Jugore dhe  Pejë.

Modulet e ligjëratave kanë qenë tema specifike si efektet e mediave të reja, konteksti i ri i komunikimit, ndërtimi i lajmeve, roli i medias në lidhje me stereotipet gjinore, shkrim-leximi në reklama, multikulturalizmi në media, propaganda, fushatat politike, lajmet e rreme, verifikimi dhe verifikimi i fakteve.

Nën organizimin Zyrës për Zhvillim në Karrierë, në ambientet e Fakultetit të Edukimit me një interesim të madh nga studentët janë mbajt modulet e trajnimit  “Edukimi Medial dhe informativ”. Për studentët pjesëmarrës janë ndarë edhe certifikata.

 

Për më shumë lexoni shkrimin që është publikuar në uebfaqen zyrtare të OSBE-së misioni në Kosovë, në të cilin është përmbledhur aktiviteti jonë i përbashkët: OSCE Mission in Kosovo concludes series of lectures on media and information literacy in three public universities | OSCE

 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom